StyreT og daglig leder

Magne Bjørkhaug

Styreleder

Torleif Elgvin

Torleif Elgvin

Nestleer

Kirsti Waage

Kirsti Waage

Styremedlem

Torunn

Torunn Westli

Daglig leder og redaktør for nettsiden

Astrid Breivold 2

Astrid Breivold

Styremedlem

Hartvig Opsjøn

Hartvig Opsjøn

Styremedlem

Annbjørg Vågen

(varamedlem)

Kai Stein Gjelten

(varamedlem)