Stor aktivitet i HgK høsten 2016 og våren 2017

Mye skjer i HgK dette året. Det er gledelig å oppleve at vi er etterspurt i ulike sammenhenger, og vi forsøker å si ja til de som ønsker besøk av oss så lang vi får det til.
Denne høsten har vi hatt et seminar på Marita-stiftelsen i Mjøndalen. Det vil være tre undervisningskvelder i Oppstandelseskirken i Bergen og en undervisningskveld på Vollum Bedehus i Seim. Dessuten skal vi være med på en menighets-weekend som Nordmisjon i Hamar har.
Vi skal ha seminar på Ål i Hallingdal og i Elihu-menigheten i Tønsberg. I tillegg skal det være KILS på Skjergardsheimen i Øygarden.

Våren 2017 skal det være KILS i Oslo, og “Frihet og legedom i Kristus”-seminar i Bergen. Vi arbeider også med å få til seminar i Alta og i Møre og Romsdal. I juli skal det være nytt KILS på Gjennestad videregående skole i Vestfold.

I tillegg til arbeidet i Norge, utvides arbeidet i Øst-Afrika. I januar 2017 skal vi ha et nytt seminar i Kiryandongo i Uganda. Det skal være KILS umiddelbart etterpå, med omtrent 30 deltakere fra Uganda, Kenya, Tanzania og muligens Burundi. Vi drar også videre til Nakuru i Kenya, hvor det blir seminar for pastorer.
I oktober blir det nytt KILS i Uganda med team fra New Zealand og Norge, og trolig deltakere både fra Uganda, Kenya og Tanzania.

17.-19.mars 2017 skal vi ha Inspirasjonshelg på Søsterhjemmet, Haraldsplass i Bergen. Vi oppfordrer deg til å komme og bli inspirert til å fortsette å være en del av det viktige arbeidet HgK driver.