Inspirasjonshelg 2021

Styret i HgK av bestemt at Inspirasjonshelgen 2021 holdes digitalt.
Fredag 19.mars kl. 1800 – 2100 vil vi ha en zoom-konferanse. Jens Fredrik Brenne vil dele tanker rundt temaet “Hvordan møte folk med respekt og verdighet i sjelesorg”. Vitnesbyrd ved Karen Gråten. Samtale og spørsmål i etterhånd.

Medlemmer får beskjed på mail om Årsmøtet.