Rekordmange deltakere på KILS.

I dagene 4.-7.juli hadde vi KILS på Gjennestad videregående skole i Vestfold. Der var det 21 deltakere. Så mange har vi ikke hatt på KILS i Norge siden HgK startet opp.
Ofte har vi satt et tak på 16 deltakere, på grunn av at det skal være plass til lange forbønnsamtaler, og det krever et stort team. Denne gangen hadde vi et forholdsvis stort team, og ønsket å kunne ta inn så mange deltakere som mulig. Likevel måtte vi til slutt si nei til noen, fordi vi ikke hadde mer kapasitet, verken når det gjaldt plass eller samtalekapasitet.

Det var en veldig positiv erfaring å ha et så stort kurs, og vi ønsker å kunne gjenta dette der det er mulig. Vi fikk veldig mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde folk etter avsluttet kurs.

Vi vil oppfordre folk som tenker på å delta på KILS, om å være tidlig ute  med søknad. Dette vil lette planleggingen for oss, og gi mulighet for plass der hvor søkningen er stor.