Vil DU være med å støtte planting av HgK i Kenya og Uganda?

Vil DU være med å støtte planting av HgK i Kenya og Uganda?

For å toppfinansiere plantingen av HgK i Kenya har vi startet en innsamlingsaksjon på Facebook. Denne aksjonen har som formål å få arbeidet som er startet i Kenya videre. I tillegg til denne spesielle aksjonen, trenger vi fortsatt givere til gavekontoen som HgK har. De to kontoene dekker litt ulike ting.

Den ordinære gavekontoen til HgK er 3633 35 07505.

Gir du penger her er du med på:
– å støtte HgK sitt arbeid i Norge (seminarer, KILS, annonser og andre utgifter)
– å støtte arbeidet med å plante HgK i Afrika, med vekt på Uganda. Selv om vi har holdt på en del år, tar det tid å få arbeidet til  å stå på egne ben. Det er fremdeles stort behov for gaver for å kunne fortsette denne viktige plantingen. Det er mange tusen mennesker fra Uganda som nå har deltatt på HgK-seminarer (lokale seminarer og det store årlige seminaret i Kiryandongo). På KILS har tilsammen 52 deltatt, og av disse er 15 innsatt i tjeneste.

I tillegg til dette har vi altså nå en egen innsamlingsaksjon for å kunne videreføre arbeid i Kenya. Vi har opprettet en egen konto for dette:
3633 62 98401. Gir du på denne kontoen er du med på:
– å sende ektepar fra Kenya på KILS i Uganda i september 2019. Vi ønsker å sende 10 personer og med en kost pr. person på 2.000,-kr, blir totalkostnaden for denne aktiviteten 20.000 norske kroner.

– å gi mulighet for å kunne holde KILS i Kenya for 40 deltakere i januar 2020. Dette blir i så fall andre gangen vi har et KILS i Kenya. Det er lange ventelister for å kunne få bli med på KILS i Kenya.

– I Afrika arrangerer vi ofte seminar (Freed to Live) og KILS sammen, slik at alle er sammen de tre første dagene. Så fortsetter deltakerne på KILS i tre dager til med forbønnsamtale mm. Dette tenker vi å gjøre i Kenya i januar 2020. For å invitere 180 mennesker til å delta på Freed to Live, trenger vi 20.000,- kr. For øke deltakertallet til 360, trenger vi ytterligere 20.000,- kr.

Du kan også bruke VIPPS -111786. I så fall er det viktig at du skriver en melding rett under beløpet om hva du vil pengene skal gå til (feks generell gave, Afrika, Kenya-satsingen eller annet).