Vil DU være med å støtte oppbyggingen av HgK i Kenya og Uganda?

Vil DU være med å støtte planting av HgK i Kenya og Uganda?

På tross av at pandemien har gjort det vanskelig for oss å reise til Afrika  to siste årene, fortsetter vi arbeidet med å bygge opp HgK både i Uganda og Kenya. Dette gjør vi gjennom seminarer og opplæring på zoom. Vi støtter også arrangementer som de gjennomfører lokalt. Også dette krever midler, og du kan være med å gi.
Vi har også i løpet av pandemien gitt økonomisk hjelp til utdeling av mat og støtte på andre måter.
Ønsker du å gi en gave til arbeidet vårt i Afrika kan du bruke konto 3633 67 03071 (VIPPS 620068).
Ønsker du å gi en gave til HgK sin virksomhet generelt kan du bruke konto 3633 35 075056 (VIPPS 620069)

Her ser du bespisning av deltakere på Freed to Live» seminar i Uganda.

Her ser du deltakere og team på det  KILS som vi hadde i Kenya i 2019 – første KILS gjennomført i Kenya.