HgK – del av en verdensvid organisasjon

Helhet gjennom Kristus, eller Victorious Ministry Thorough Christ (VMTC), som det heter på engelsk, er en organisasjon med sete i mange land verden over.
I dagene 19.-22.september var vi samlet til Internasjonalt Board Meeting i Orlando Florida. Der var det representanter fra ni land: USA, Canada, Australia, New Zealand, Fiji, Papa New Guinea, India, Sverige og Norge. På bildet over ser dere alle deltakerne.

Vi fikk høre rapporter fra de ulike landene. Ikke minst er det spennende å høre at arbeid er tatt opp i flere nye land. Det foregår arbeid i Myanmar (Burma), Vanuatu, Salmon-øyene, foruten i Øst-Afrika hvor Norge er sterkt engasjert.

På møtet ble Papa New Guinea (PNG) tatt opp som selvstendig medlem i VMTC. På bildet her ser dere Moses. Han var en av delegatene fra PNG. Da det første seminaret ble holdt på PNG i 2001 var han med som tolk. Han hadde da vært kristen i ca en måned. Som helt nyfrelst fikk han gjennom VMTC en uvurderlig hjelp til å vokse som kristen og få en sunn og rotfestet tro. Han er nå en av de som ivrig er med og sprer dette arbeidet videre til Salomon-øyene.

Norge er nå med i det nye styret for VMTC internasjonalt. Magne Bjørkhaug, vår styreformann, ble valgt inn, sammen med Bill Westlund fra USA, Richard Holloway fra Australia og Brian Harvey fra Canada.

Moses