Gud går fram i Uganda

VMTC (Helhet gjennom Kristus) er i ferd med å bli plantet i Uganda. I år var det over 737 registrerte deltakere på det store seminaret i Kiryandongo. I tillegg var det mange barn der. På ungdomsseminaret i Kampala var det over 100.
I tillegg har nå 23 personer vært igjennom KILS (forbønnsamtale) og flere av dem som var med for andre gang fikk prøve seg som medbedere. Det er flott å se at det vi forkynner blir tatt i mot. Samtalene gikk mye dypere denne gangen, sa pastor Sunday, en av de ugandiske lederne. Det var det samme vi også registrerte. Målet er jo at de etter hvert skal overta dette selv, selv om de fremdeles trenger at vi er med i en del år framover.

Vi får mange vitnesbyrd om hva Gud gjør i menneskers liv – av legedom, tilgivelse og utfrielse.
Ved å klikke på knappen for vitnesbyrd kan du lese vitnesbyrdene fra Cathrine og Henry.

James fortalte hvordan han alltid hadde opplevd at Gud var så fjern. Hvorfor kunne ikke han få oppleve Gud ansikt til ansikt slik Moses hadde gjort. Moses var jo en morder, det var ikke han, og likevel opplevde han ikke den nærkontakten med Gud. Men nå hadde han fått erfare at det som skygget for gudsnærværet var tatt bort, og Gud er så nær, så nær.

Vi er så takknemlig til Gud for det han gjør. Vær med å be for Uganda og arbeidet som vokser fram der.