Årsmøtet 2021

På grunn av usikkerhet rundt smittesituasjonen vil HgK også i 2021 ha vårt Årsmøte digitalt. Mandag 22.mars kl 1900 – 2100 vil vi avholde årsmøtet på zoom. Alle som har vært med på en eller flere KILS er velkommen til å delta.

De som vil være med må melde seg på til daglige leder Torunn Westli, torunwe@hotmail.com så vil dere få tilsendt link til zoom samt årsmøtepapirer.