Siste Nytt

Helhet Gjennom Kristus

Arrangementer som kan være aktuelt for deg?

Høsten 2022 skal HgK arrangere seminarer både i Bergen, i Alta og på Tynset.  Seminarene er for deg som ønsker at Jesus skal sette deg i frihet og gi deg en dypere relasjon med Gud, deg selv og dine medmennesker. Gjennom undervisning og forbønn søker vi Jesu berøring og legedom, slik at vi kan gå videre i livet med større frimodighet, frihet og glede. Vi arrangerer også «Kurs i legende sjelesorg» (KILS) i Bergen i november. Dette pløyer dypere enn seminarene, og gir også opplæring og trening for de som ønsker å bli utrustet til en sjelesorg-tjeneste hvor forbønn står sentralt.

Pastor Henry i Kenya

Mat til kirker i Kenya og Uganda

Matutdeling under pandemien I løpet av pandemien har det vært stor matmangel i både Kenya og Uganda. Mange har levd på nødrasjoner i lengre tid. Heldigvis ble HgK oppmerksom på matkrisen tidlig i pandemien og tok aksjon umiddelbart for å hjelpe flere kirker som vi samarbeider med.  Mange i HgK Norge har gitt penger til prosjektet «Mat til Afrika» og vi er takknemlig for de gode tilbakemeldinge vi får fra både Uganda og Kenya. De forteller at folk i nærområdene  til kirkene i Kenya sier de aldri har opplevd noe lignende.  I Uganda har kirkemedlemmer også delt maten de har

Annas prosjekt

Ananas prosjekt

Partick sine folk er på plass i åkeren og steller den. En prosjektgruppe tilknyttet HGK Norge har støttet  Pastor Patrick  med et lån for å kunne realiser en drøm om å dyrke annanas og dermed gi inntekter og arbeid til flere pesoner inkludert Patrick sin familie. Lånet er gitt fra gruppen i Norge til VMTC i Uganda som så har gitt lånet til Pastor Patrick. Han vil betale tilbake lånet i løpet av ca tre år slik at disse midlene kan bli brukt i nye interssante arbeidsskapende prosjekter. (Hjelp til selvhjelp) ———————————————————————————————— Som bildet viser er den 24 mål store

Vil DU være med å støtte planting av HgK i Kenya og Uganda?

Vil DU være med å støtte oppbyggingen av HgK i Kenya og Uganda?

På tross av at pandemien har gjort det vanskelig for oss å reise til Afrika  to siste årene, fortsetter vi arbeidet med å bygge opp HgK både i Uganda og Kenya. Dette gjør vi gjennom seminarer og opplæring på zoom. Vi støtter også arrangementer som de gjennomfører lokalt. Også dette krever midler, og du kan være med å gi. Vi har også i løpet av pandemien gitt økonomisk hjelp til utdeling av mat og støtte på andre måter. Ønsker du å gi en gave til arbeidet vårt i Afrika kan du bruke konto 3633 67 03071 (VIPPS 620068). Ønsker du å

Verdenskart

VMTC – a worldwide organization

VMTC is the International Umbrella for «Helhet gjennom Kristus» Victorious Ministry Through Christ, or VMTC, is an international and non-denominational ministry that equips the body of Christ to carry out the healing and deliverance ministry of Jesus. It is a twofold ministry, balancing between ministering to Christians needing wholeness and healing, and training prayer ministers in the prayer process. VMTC International acts as an umbrella for nine other VMTC training organisations, which are set up in USA, Canada, Finland, Norway, Sweden, Australia, New Zealand, Fiji and Papua New Guinea.  The Solomon Islands, Vanuatu, Indonesia, Burma, India and Africa are in the process of becoming

Helhet Gjennom Kristus

NÅ STARTER VI OPP MED FYSISKE ARRANGEMENTER IGJEN

Vi er glad for vi nå kan starte opp igjen med kurs og seminarer.  Vi vil være nøye med å overholde de smittevernregler som til en hver tid er gjeldene, og håper at de arrangementene vi planlegger kna gjennomføres uten problemer. Sjekk opp under arrangementer om det er ting du ønsker å være med på, og ta gjerne kontakt med oss.

Inspirasjonshelg 2021

Styret i HgK av bestemt at Inspirasjonshelgen 2021 holdes digitalt. Fredag 19.mars kl. 1800 – 2100 vil vi ha en zoom-konferanse. Jens Fredrik Brenne vil dele tanker rundt temaet “Hvordan møte folk med respekt og verdighet i sjelesorg”. Vitnesbyrd ved Karen Gråten. Samtale og spørsmål i etterhånd. Medlemmer får beskjed på mail om Årsmøtet.

Minneord om Bengt Pleijel

Minneord om Bengt Pleijel

Bengt Pleijel døde Allehelgensdag 31. oktober. Han bodde i Ulvesund nord for Gøteborg. Han ble 93 år gammel etter et langt liv som prest, forkynner og sjelesørger. Han var i 25 år forstander på Åh stiftsgård der flere tusen konfirmanter fikk høre hans pedagogiske og humoristiske undervisning. På norsk fikk vi hans konfirmantbok «Innenfor» i 1980 og senere kom oppbyggelige bøker som «De himmelrike» fra Bergprekenen, «Vannstempelets hemmelighet» om dåpen og «Å overleve i Laodikea» om å leve som kristne i en tid som denne. På Åh stiftsgård hadde han ansvar for ganske mange prestekurs og sjelesorgskurset «Hela hela människan». 

Hans Thore Løvaas

En varm takk til Hans Thore Løvaas

Hans Thore Løvaas har nå gått ut av styret i HgK. Hans Thore har vært aktiv i Helhet gjennom Kristus helt fra vi startet opp i Norge. Han ble innsatt som forbeder i 1989 og ble raskt valgt inn i styret. I 1991 ble han styreformann, og siden den tid har han stort sett vært i ledelsen av HgK. Han har vært styreformann i lange perioder, være nestleder i styret og vært daglig leder i en periode. Nå har han selv ønsket å gå ut av styret, men vil fremdeles være aktiv i HgK gjennom kurs, seminarer og samtaler. Det