Arrangementer som kan være aktuelt for deg?

Helhet Gjennom Kristus

Høsten 2022 skal HgK arrangere seminarer både i Bergen, i Alta og på Tynset.  Seminarene er for deg som ønsker at Jesus skal sette deg i frihet og gi deg en dypere relasjon med Gud, deg selv og dine medmennesker. Gjennom undervisning og forbønn søker vi Jesu berøring og legedom, slik at vi kan gå videre i livet med større frimodighet, frihet og glede.

Vi arrangerer også «Kurs i legende sjelesorg» (KILS) i Bergen i november. Dette pløyer dypere enn seminarene, og gir også opplæring og trening for de som ønsker å bli utrustet til en sjelesorg-tjeneste hvor forbønn står sentralt.

Du finner mer informasjon om arrangementene under Aktiviteter. 
Om du klikker på «Om oss» kan du også finne mer informasjon om innholdet i seminarene i i KILS.