Høst

«Satt i frihet til å leve for Jesus»

er et seminar for deg som ønsker å bli satt i frihet og få en dypere relasjon med Gud, deg selv og andre mennesker. Gjennom undervisning og forbønn søker vi Jesu berøring og legedom, slik at vi kan gå videre med større frimodighet, frihet og glede.

Program:
Guds nærvær i ditt liv. (Innledning til Helhet gjennom Kristus)
Fri til å leve. (Bli fri fra negative bindinger og avhengighet.)
Såret av livet. (Om indre sår og helbredelse gjennom Jesus.)
Kraften i tilgivelsen. (Fra synd, skyld og skam til bekjennelse og tilgivelse.)
Kamp og seier. (Lysets seier over mørkets makt i våre liv.)
Et overgitt liv. (Selvbilde, gudsbilde og overgivelse til Jesus.)
Kom du og følg meg. (Å leve i fortsatt seier og helbredelse.)

I løpet av seminaret vil det bli gitt tilbud om en times samtale  med to forbedere. Forbederne har taushetsplikt. Det er også felles betjening i bønn etter hver undervisning. Det er ingen form for gruppearbeid eller gruppesamtaler.

Her kan du laste ned brosjyren for seminaret.

Hendelsesdetaljer

Arrangør : Brattvåg Indremisjon Helhet gjennom Kristus

Startdato : 19-11-2021

Sluttdato : 21-11-2021

Tid : Kl 19:00

Pris : kr 600

Arrangementssted

Sted : Brattvåg bedehus

Adresse : Storgata 5, Brattvåg