Høst

Seminaret «Satt i Frihet til å leve»

blir arrangert på Søsterhjemmet, Haraldsplass i Bergen helgen 9.-11.september i 2022. 

Seminarleder er Tor Steinar Grindheim. Deltakerne bor hjemme eller skaffer selv overnatting.

Pris, påmelding og program kommer senere.

 

Satt i frihet til å leve” er et seminar for deg som ønsker å bli satt i frihet og få en dypere relasjon med Gud, deg selv og andre mennesker. Gjennom undervisning og forbønn søker vi Jesu berøring og legedom, slik at vi kan gå videre i livet med større frimodighet, frihet og glede.
Seminaret vil vanligvis vare fra fredag kveld til søndag ettermiddag.

Emnene det undervises i kan variere noe fra seminar til seminar, men vil vanligvis være:
Guds nærvær i ditt liv.   Innledning til Helhet gjennom Kristus.
Fri til å leve.                           Bli fri fra negative bindinger og avhengighet.
Såret av livet.                      Om indre sår og helbredelse gjennom Jesus.
Kraften i tilgivelsen.        Fra synd, skyld og skam til bekjennelse og tilgivelse.
Kamp og seier.                 Lysets seier over mørkets makt i våre liv.
Et overgitt liv.                      Selvbilde, gudsbilde og overgivelse til Jesus.
Kom du og følg meg!    Å leve i fortsatt seier og helbredelse.

I løpet av seminaret vil det bli gitt tilbud om en times samtale med to forbedere. Forbedrende har taushetsplikt.
Det er også en felles betjening i bønn etter hver undervisning.
Det er ingen form for gruppearbeid eller gruppesamtaler.

 

 

 

Hendelsesdetaljer

Arrangør : Helhet gjennom Kristus HgK

Startdato : 9-09-2022

Sluttdato : 11-09-2022

Tid : Kl 18 00

Pris : Pris kommer senere

Arrangementssted

Sted : Søsterhjemmet, Haraldsplass

Adresse : Ulriksdal 8, 5009 Bergen