Tron ungdomssenter

Seminaret «Satt i frihet så vi kan leve» arrangeres på Tron ungdomssenter på Tynset i helgen 20.-22.oktober 2023.

Nærmere opplysninger om pris, påmelding med mer kommer senere.

Satt i frihet så vi kan leve” er et seminar for deg som ønsker å bli satt i frihet og få en dypere relasjon med Gud, deg selv og andre mennesker. Gjennom undervisning og forbønn søker vi Jesu berøring og legedom, slik at vi kan gå videre i livet med større frimodighet, frihet og glede

Emnene det undervises vil være:
Guds nærvær i ditt liv.   Innledning til Helhet gjennom Kristus.
Løst fra det som binder.                           Bli fri fra negative bindinger og avhengighet.
Såret av livet.                      Om indre sår og helbredelse gjennom Jesus.
Kraften i tilgivelsen.        Fra synd, skyld og skam til bekjennelse og tilgivelse.
Kamp og seier.                 Lysets seier over mørkets makt i våre liv.
Et overgitt liv.                      Selvbilde, gudsbilde og overgivelse til Jesus.
Kom du og følg meg!    Å leve i fortsatt seier og helbredelse.

I løpet av seminaret vil det bli gitt tilbud om en times samtale med to forbedere. Forbedrende har taushetsplikt.
Det er også en felles betjening i bønn etter hver undervisning.
Det er ingen form for gruppearbeid eller gruppesamtaler.

 

Forbønn

Event Details

Organizer : Helhet gjennom Kristus HgK

Start Date : okt 20

End Date : okt 22

Time : kl 1800

Event Venue

Venue : Tron ungdomssenter

Address : Tylldalsveien 689, 2500 Tynset