Helhet Gjennom Kristus

HgK arrangerer seminaret «Satt i frihet så vi kan leve» i Alta helgen 10.-12.november 2023.

Nærmere opplysninger om pris, sted, påmelding med mer kommer senere.

 

Satt i frihet så vi kan leve” er et seminar for deg som ønsker å bli satt i frihet og få en dypere relasjon med Gud, deg selv og andre mennesker. Gjennom undervisning og forbønn søker vi Jesu berøring og legedom, slik at vi kan gå videre i livet med større frimodighet, frihet og glede.
Seminaret vil vanligvis vare fra fredag kveld til søndag ettermiddag.

Emnene det undervises i kan variere noe fra seminar til seminar, men vil vanligvis være:
Guds nærvær i ditt liv.   Innledning til Helhet gjennom Kristus.
Fri til å leve.                           Bli fri fra negative bindinger og avhengighet.
Såret av livet.                      Om indre sår og helbredelse gjennom Jesus.
Kraften i tilgivelsen.        Fra synd, skyld og skam til bekjennelse og tilgivelse.
Kamp og seier.                 Lysets seier over mørkets makt i våre liv.
Et overgitt liv.                      Selvbilde, gudsbilde og overgivelse til Jesus.
Kom du og følg meg!    Å leve i fortsatt seier og helbredelse.

I løpet av seminaret vil det bli gitt tilbud om en times samtale med to forbedere. Forbedrende har taushetsplikt.
Det er også en felles betjening i bønn etter hver undervisning.
Det er ingen form for gruppearbeid eller gruppesamtaler.

Helhet Gjennom Kristus

Event Details

Organizer : HgK

Start Date : nov 10

End Date : nov 10

Time : kl 1800

Event Venue

Address : 9510 Alta