Kurs i legende sjelesorg (KILS) er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være medvandrer for andre og å bruke «forbønnsamtale» som et redskap.
Du kan lese mer om KILS under OM OSS.

Kursleder er Magne Bjørkhaug. Pris kr 2900,-.  Prisen innbefatter overnatting, alle måltider og kostnader ved kurset.

For påmelding , ta kontakt med en av disse. Har du ikke deltatt på kils før, må du søke om opptak. Søknadsskjma fås hos en av disse.

Annbjørg Vågen

+47 991 00 018

Torunn Westli

+47 452 94 167
Helhet Gjennom Kristus
Skjergardsheimen

Hendelsesdetaljer

Arrangør : Helhet gjennom Kristus HgK

Startdato : 17-11-2022

Sluttdato : 20-11-2022

Tid : kl. 16.00

Pris : kr.2.900,-

Arrangementssted

Sted : Skjergardsheimen leirstad

Adresse : Sturevegen 261 5336 Tjeldstø

E-post : leirstad@skjergardsheimen.no

Telefon : 56 38 25 10