Høst

Kurs i legende sjelesorg (KILS) er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være medvandrer for andre og å bruke «forbønnsamtale» som et redskap.
Du kan lese mer om KILS under OM OSS.

Pris kr 2900,-.  Dette innbefatter kost, losji og kursavgift.

For påmelding , ta kontakt med en av disse. Har du ikke deltatt på kils før, må du søke om opptak. Søknadsskjma fås hos en av disse.

Annbjørg Vågen

+47 991 00 018

Torunn Westli

+47 452 94 167

Event Details

Organizer : Helhet gjennom Kristus HgK

Start Date : okt 26

End Date : okt 29

Time : kl 1600

Cost : kr 2900,-

Event Venue

Venue : Skjergardsheimen leirstad

Address : Sturevegen 261 5336 Tjeldstø

E-mail : leirstad@skjergardsheimen.no

Phone : 56 38 25 10