Fjellhaug

Kurs i legende sjelesorg (KILS) er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være medvandrer for andre og å bruke «forbønnsamtale» som et redskap.
Du kan lese mer om KILS under OM OSS.

Pris kr 1900,- . Når vi har KILS på Fjellhaug må deltakerne selv sørge for overnatting. Det er mulig å leie rom på Fjellhaug.

For påmelding , ta kontakt med en av disse. Har du ikke deltatt på kils før, må du søke om opptak. Søknadsskjma fås hos en av disse.

Annbjørg Vågen

+47 991 00 018

Torunn Westli

+47 452 94 167
Forbønn

Event Details

Organizer : Helhet gjennom Kristus HgK

Start Date : jun 15

End Date : jun 18

Time : kl 16:00

Cost : kr 1900,-

Event Venue

Venue : Fjellhaug internasjonale høgskole

Address : Sinsenveien 15, 0572 Oslo

E-mail : utleie@fjellhaug.no

Phone : 23 23 24 00

Website : https://fih.fjellhaug.no