Styreleder
Magne Bjørkhaug
Vilanger
5937 Bøvågen
416 83 511
magne.bjorkhaug@gmail.com

Nestleder
Torleif Elgvin
Gullbakkveien 4b
1363 Høvik
92837825
telgvin@gmail.com

Styremedlemmer
Kirsti Waage
Tormods vei 11
1184 Oslo
970 77 058
kirwaage@hotmail.com

Astrid Breivold
90795698
astrid.breivold@gmail.com

Hartvig Opsjøn
Kløfterhagen 22
1067 Oslo
90828217
hart-o@online.no

Annbjørg Vågen (varamedlem)
Ulriksdal 8 B
5009 BERGEN
55 20 10 98
991 00 018
annbjrg.vgen@bkkfiber.no

Kai Stein Gjelten (varamedlem)
Fådal
2500 TYNSET
62 48 47 18
kgjelten@online.no

Daglig leder og redaktør for nettsiden
Torunn Westli
Bergensveien 66
0963 Oslo
452 94 167
torunwe@hotmail.com