Daglig leder og redaktør for nettsiden
Torunn Westli
Bergensveien 66
0963 Oslo
452 94 167
torunwe@hotmail.com