Helhet gjennom Kristus har nå tre ulike kontoer, med VIPPS knyttet ti hver konto:

HgK driftskonto: 3633.35.07514. Vipps 111786 (for kurs- og seminaravgifter mm. NB Husk å merke hva overføringen gjelder).

HgK givertjeneste konto: 3633.35.07506. VIPPS 620069 (for gaver til Norge og arbeidet generelt).

HgK - Prosjekt Afrika konto: 3633.67.03071. Vipps 620068 (gaver til arbeidet i Afrika, og prosjektet Mat til Afrika).

 Pga gebyret (1,75%) til Vipps er det fortsatt mest lønnsomt for oss at dere overfører direkte til konto.

 Vi er takknemlige både for faste givere og enkeltgaver.