Helhet gjennom Kristus har nå tre ulike kontoer:

Driftskonto for Helhet gjennom Kristus: 36333507514
Denne kontoen brukes til innbetaling av kursavgifter, seminaravgifter m.m.

Ordinære gavekonto: 3633 35 07506.
Gir du penger her er du med på:

- å støtte HgK sitt arbeid i Norge (seminarer, KILS, annonser og andre utgifter)
- å støtte arbeidet med å plante HgK i Afrika, med vekt på Uganda. Selv om vi har holdt på en del år, tar det tid å få arbeidet til  å stå på egne ben. Det er fremdeles stort behov for gaver for å kunne fortsette denne viktige plantingen. Det er mange tusen mennesker fra Uganda som nå har deltatt på HgK-seminarer (lokale seminarer og det store årlige seminaret i Kiryandongo). På KILS har pr januar 2019 tilsammen 52 deltatt, og av disse er 15 innsatt i tjeneste.

Innsamlingsaksjon for å kunne videreføre arbeid i Kenya har en egen konto: 3633 62 98401.
Gir du på denne kontoen er du med på:

- å sende ektepar fra Kenya på KILS i Uganda i september 2019. Vi ønsker å sende 10 personer og med en kost pr. person på 2.000,-kr, blir totalkostnaden for denne aktiviteten 20.000 norske kroner.

- å gi mulighet for å kunne holde KILS i Kenya for 40 deltakere i januar 2020. Dette blir i så fall andre gangen vi har et KILS i Kenya. Det er lange ventelister for å kunne få bli med på KILS i Kenya.

- I Afrika arrangerer vi ofte seminar (Freed to Live) og KILS sammen, slik at alle er sammen de tre første dagene. Så fortsetter deltakerne på KILS i tre dager til med forbønnsamtale mm. Dette tenker vi å gjøre i Kenya i januar 2020. For å invitere 180 mennesker til å delta på Freed to Live, trenger vi 20.000,- kr. For øke deltakertallet til 360, trenger vi ytterligere 20.000,- kr.

 

HgK har også VIPPS - 111786. Om du velger å bruke dette, er det viktig at du skriver en melding rett under beløpet med beskjed om hva du vil det skal gå til (f eks kursavgift, generell gave, Afrika, Kenya-satsing eller annet).