Bjørgvin:
Solvor Grande Øygard
Lyngfaret 18, 5172 Loddefjord
55 26 41 24
950 82 773
sgoygard@online.no

Møre og Romsdal:
Helga Myhre Sakseid
Valderøyveien 409, 6050 Valderøya
991 52 382
helga.sakseid@gmail.com

Midt-Norge
Kirsten Liabø Gjelten
Fådal, 2500 Tynset
62 48 47 18
916 40 212
kirgjelt@online.no

Sørlandet:
Reidunn Nyberg
Tønnevoldsveien 9, 4877 Grimstad
905 70 049
rnyberg42@hotmail.com

Østlandet:
Anne Endal (nestleder)
Kolbotn vei 44, 1410 Kolbotn
924 30 031
ahode@online.no 

Rogaland:
Lillian Kro
Skredbakka 13
4048 Hafrsfjord
92681536