Dersom du i sjelesorgsamtale hos oss har opplevd noe som vanskelig eller krekende, kan du henvende deg til Hans Thore Løvaas (tlf 92867097, e-post hansthore@gmail.com) eller til Kirsti Waage (tlf 97077058, e-post kirwaaga@hotmail.com) med din klage, så vil de ta seg av dette etter beste skjønn.