"Satt i frihet til å leve for Jesus" er et seminar for deg som ønsker å bli satt i frihet og få en dypere relasjon med Gud, deg selv og andre mennesker. Gjennom undervisning og forbønn søker vi Jesu berøring og legedom, slik at vi kan gå videre i livet med større frimodighet, frihet og glede.
Seminaret vil vanligvis vare fra fredag kveld til søndag ettermiddag.

Emnene det undervises i kan variere noe fra seminar til seminar, men vil vanligvis være:
Guds nærvær i ditt liv. Innledning til Helhet gjennom Kristus.
Fri til å leve.                   Bli fri fra negative bindinger og avhengighet.
Såret av livet.                 Om indre sår og helbredelse gjennom Jesus.
Kraften i tilgivelsen.      Fra synd, skyld og skam til bekjennelse og tilgivelse.
Kamp og seier.               Lysets seier over mørkets makt i våre liv.
Et overgitt liv.                Selvbilde, gudsbilde og overgivelse til Jesus.
Kom du og følg meg!     Å leve i fortsatt seier og helbredelse.

I løpet av seminaret vil det bli gitt tilbud om en times samtale med to forbedere. Forbedrende har taushetsplikt.
Det er også en felles betjening i bønn etter hver undervisning.
Det er ingen form for gruppearbeid eller gruppesamtaler.