Seminarer

Avlyst på grunn av smittevern-hensyn.
Seminaret "Frihet og legedom i Kristus" vil bli holdt på Sandom Retreatsenter i dagene 29.5. - 1.6 2020
(pinsehelgen).

Kurs i legende sjelesorg

30.juni - 3.juli 2020 på Gjennestad videregående skole, Stokke i Vestfold. AVLYST PÅ GRUNN AV SMITTEVERN-HENSYN.

29.oktober - 1.november 2020 på Skjergardsheimen i Øygarden. Kursleder Magne Bjørkhaug.

17.-20.juni 2021 på Skjergardsheimen i Øygarden.

28.-31-oktober 2021 på Fjelllhaug skoler i Oslo.

Påmelding til KILS sendes til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com eller telefon 45294167.
Hvis du ikke har deltatt på KILS før, må du søke om opptak. Søknadsskjema fås hos daglig leder Torunn Westli.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være med vandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap.

Se mer om både KILS og  "forbønnsamtale" under OM OSS.
Last ned brosjyre om KILS her: Brosjyre KILS 2019 og 2020