Seminar

Seminaret "Satt i frihet til å leve for Jesus" blir holdt helgen 16.-18.oktober 2020Vestheim Ungdomssenter, Hagnesveien 128, 6390 Vestnes.
Seminarleder er Magne Bjørkhaug.
Informasjon og påmelding innen 28.sept 2020 til:
Torunn Westli. Telefon 452 94 167. E-post: torunwe@hotmail.com
Oppgi eventuelle spesielle behov ved påmelding, f.eks. vedrørende diett.
Priser for seminaret:
kr 2300,- pr person i dobbelt rom, kr. 2450,- for enkelt rom, kr.1900,- for studenter.
Brosjyre med nærmere opplysninger om innhold, tider med mer kan lastes ned her: Brosjyre Vestheim oktober 2020 Final

Det blir en seminardag spesielt rettet mot innvandrere i Raufoss Frikirke lørdag 7.november 2020. Seminarleder: Torleif Elgvin

Kurs i legende sjelesorg

29.oktober - 1.november 2020 på Skjergardsheimen i Øygarden. Kursleder Magne Bjørkhaug. Pris kr 3900,-.

4.-7.februar 2021 på Fjellhaug skoler i Oslo (ev et annet sted i Oslo-området). Pris kr 2900,- (overnatting er ikke inkludert. Deltakerne er selv ansvarlig for å skaffe overnatting).

17.-20.juni 2021 på Skjergardsheimen i Øygarden. Pris kr 3900,-.

28.-31-oktober 2021 på Fjellhaug skoler i Oslo. Pris kr 2900,- (overnatting er ikke inkludert. Deltakerne er selv ansvarlig for å skaffe overnatting. Rom kan bestilles på Fjellhaug).

Påmelding til KILS sendes til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com eller telefon 45294167.
Hvis du ikke har deltatt på KILS før, må du søke om opptak. Søknadsskjema fås hos daglig leder Torunn Westli.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være med vandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap.

Se mer om både KILS og  "forbønnsamtale" under OM OSS.
Last ned brosjyre om KILS her: Brosjyre KILS 2019 og 2020