Seminar

"Frihet og legedom i Kristus" blir arrangert på Sandom retreatsenter i dagene 21.-24.mai 2021 (i pinsehelgen).
Seminarleder er Tor Steinar Grindheim. Nærmere opplysninger om påmelding og  pris med mer kommer senere.

Kurs i legende sjelesorg

4.-7.februar 2021 på Fjellhaug skoler i Oslo (ev et annet sted i Oslo-området).  Kurset er utsatt.

17.-20.juni 2021. Vi kommer nærmere tilbake til sted.

28.-31-oktober 2021 på Fjellhaug skoler i Oslo. Pris kr 2900,- (overnatting er ikke inkludert. Deltakerne er selv ansvarlig for å skaffe overnatting. Rom kan bestilles på Fjellhaug).

Påmelding til KILS sendes til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com eller telefon 45294167.
Hvis du ikke har deltatt på KILS før, må du søke om opptak. Søknadsskjema fås hos daglig leder Torunn Westli.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være med vandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap.

Se mer om både KILS og  "forbønnsamtale" under OM OSS.
Last ned brosjyre om KILS her: Brosjyre KILS 2020 og 2021