Kolbrek"Guds vilje for deg er helhet" er et kort-seminar som varer fra fredag kveld til lørdag ettermiddag. Det arrangeres vanligvis i samarbeid med menigheter. Deltakerne bor hjemme/sørger selv for overnatting.
Undervisere og forbedere kommer fra "Helhet gjennom Kristus".

Seminaret gir deg hjelp til å møte deg selv, til å utdype ditt Gudsforhold og til å møte hverdagen på en ny måte.

Temaene det undervises i kan variere noe, men vil vanligvis  være:
- Jesus kan lege våre indre sår
- Jesus kan løse usunne, styrende bånd
- Jesus tilgir vår synd og gir oss nåde til å tilgi
- Gudsbilde og selvbilde
- Vi kan få overgi alt i Guds sterke Farshender

I etterkant av undervisningen på lørdag får deltakerne tilbud om samtale med to forbedere. Varighet på samtalen vil være litt i underkant av en time.