Jesus og den fortapte sønn"Frihet og legedom i Kristus" er et seminar som tilbys av Helhet gjennom Kristus. Det er utviklet av den svenske presten Bengt Pleijel.

Her innbys du til dager i undervisning, sjelesorg og bønn om befrielse fra bindinger og legedom for indre sår. Du får hjelp til å møte deg selv, til å utdype ditt Gudsforhold og til å møte hverdagen på en ny måte.

Temaer for undervisning er:
Vår vandring i Jesu nærhet
Hva vil du Jesus skal gjøre for deg - om våre indre sår og usunne, styrende bånd.
Tilgivelsens frigjørende kraft
Våre stumme bilder og tause tanker
Hva gjør vi med det vi ikke makter å bære selv
Med Ånden som pant i våre hjerter
Velsignelse og veien videre

I løpet av seminaret får alle deltakere tilbud om en times samtale med to forbedere.

Seminaret varer vanligvis fra fredag kveld til søndag ettermiddag, og kan enten være et overnattingsseminar, eller et seminar der deltakerne selv er ansvarlig for å skaffe overnatting/bor hjemme.