"Forbønnsamtale" er det hovedredskapet som HgK bruker i sin sjelesorg. Det er en åndelig tjeneste basert på bibelske prinsipper. Den inkluderer forbønn preget av lyttende omsorg og tro.

Det er alltid to sjelesørgere med i samtalen, vanligvis en mann og en kvinne. De har begge avlagt taushetsløfte.
Sjelesørgerne er helt avhengige av Den Hellige Ånd. Han gir sine gaver av visdom, kunnskap, tro, helbredelse, gaven til å kunne skille mellom åndsåpenbaringer osv.

Det gis god tid til å gjennomgå livserfaringer i samtale, skriftemål og forbønn. Du får mulighet for både å bekjenne egen synd og få forbønn for sår som er påført deg gjennom livet. Dette fører til frigjøring fra ting i fortiden som binder oss, til legedom og en dypere erfaring av nærhet til Gud, oss selv og våre medmennesker.

En "forbønnsamtale" vil vanligvis vare 3 - 4 timer. Du får "forbønnsamtale" først og fremst ved å delta på "Kurs i legende sjelesorg", men du kan også ta kontakt med HgK  for å få en samtale.
Alternativt til "forbønnsamtale" tilbyr HgK også enklere samtaler med forbønn. Slike samtaler får du på seminarene våre, og ved å ta kontakt for samtale.

NB! "Forbønnsamtale" er ikke en ny psykologisk rådgivningsteknikk eller en teknikk for indre helbredelse, men en jordnær tilretteleggelse av forsoningen i det enkelte menneskes liv.

Tjenesten med forbønnsamtale har sin basis i Guds ord. I Nasarets synagoge leste Jesus disse ordene:
"Herrens Ånd er over meg, for Han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet, og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren." (Luk 4, 18-19)
Og Jesus gikk ut og gjorde det han hadde proklamert.
"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." Hebr. 13, 8. Han arbeider på samme måte i dag gjennom sine venner i Den Hellige Ånds kraft. Jesus kom for at vi skulle ha liv i overflod. Gjennom bønnen og Den Hellige Ånds tjeneste, mottar vi

HVOR KAN DU LÆRE Å BRUKE "FORBØNNSAMTALE" SOM REDSKAP I SJELESORG?
Forbønnsamtale kan ikke læres ved selvstudium. Det er nødvendig å motta undervisning og få trening ved å arbeide sammen med erfarne sjelesørgere. På "Kurs i legende sjelesorg" vil du både selv få forbønnsamtale og du vil lære å bruke dette redskapet. Vi ønsker å utdanne team bestående av en mann og en kvinne slik at de kan tilby denne form for sjelesorg i sine lokale menigheter.