FORMÅLET MED "KURS I LEGENDE SJELESORG"
-  Åpne opp for Jesu frigjørende og legende kraft i den enkelte deltakers liv, gjennom undervisning og forbønnsamtale.
- Utruste deltakerne til en sjelesorgtjeneste hvor forbønn står sentralt.
Under et slikt kurs får mange erfare en dypere nærhet til Gud, seg selv og sine medmennesker, legedom og frihet både for kropp, sjel og ånd. Etter hvert som vi erfarer mer av Jesu seier i sine liv, blir vi mer effektive i sin tjeneste for Ham.
KILS arrangeres ulike steder i landet, vanligvis fra torsdag ettermiddag til søndag ettermiddag.

INNHOLD I KILS
KILS er tredelt, med en god balanse mellom teori og praksis:
1. En del med undervisning som gir oss hjelp til å se hvordan Jesus kan lege vårt indre menneske og gi oss et nytt fokus i livet. Hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger og forløsningen i å bekjenne synd. (kalles subjektiv undervisning).
2. Den enkelte deltaker får en forbønnsamtale med en mannlig og en kvinnelig sjelesørger. I samtalen må vi være beredt til å la synd, frykt, bindinger, sorger og sår bli tatt fram i lyset og i bønn bli brakt til korset. Taushetsplikten gjelder fullt og helt for en slik samtale.
3. Objektiv undervisning om forbønnsamtalen.

OPPLÆRING/TRENING I SJELESORG OG TIL Å BRUKE FORBØNNSAMTALE
Et av hovedredskapene vi bruker i Helhet gjennom Kristus er det vi kaller "forbønnsamtale". Forbønnsamtale kan ikke læres ved selvstudium. Det er nødvendig å motta undervisning og få trening ved å arbeide sammen med erfarne sjelesørgere. På KILS vil du både selv få forbønnsamtale og du vil lære å bruke dette redskapet. Vi ønsker å utdanne team bestående av en mann og en kvinne slik at de kan tilby denne form for sjelesorg i sine lokale menigheter.

Treningen foregår ved at du deltar på flere KILS. På første KILS er du kun en mottaker, men etter hvert får du være med å betjene andre. I løpet av en kursrekke på fire eller flere kurs, vil deltakerne få være med på:
1. Personlig forbønnsamtale på hvert kurs.
2. Opplæring i forbønnsamtaler (ved å være lærling/medbeder/forbeder i samtaler, under veiledning).
3. Personlig studium og modning. Etter minimum fire kurs kan en deltager etter vurdering bli innsatt i forbønnstjenesten.

Det er fullt mulig å være med på ett eller flere KILS kun for sin egen del.

HVEM KAN DELTA PÅ KILS?
1. Modne kristne, over 22 år. Det er en fordel med anbefaling fra menigheten/menighetens leder og noe erfaring og interesse for samtaler og sjelesorg.
2. Prester og pastorer med ansvar for en menighet.
De som deltar må ønske og være villige til selv å motta hjelp.

På grunn av undervisningens art, bør man være i fysisk og psykisk stand til å gjennomgå et krevende kurs. Dette avgjøres i samråd med kursets ledelse i forbindelse med påmeldingen. Gravide eller diende mødre bør ikke være med.
Dersom du tror dette er noe for deg, ta kontakt.