Helhet gjennom Kristus (HgK) er en tverrkirkelig, internasjonal sjelesorgbevegelse. Gjennom forkynnelse, samtaler og forbønn ønsker vi å la Jesus slippe til med sin legende og frigjørende kraft. Vi som er med i HgK er selv i en prosess hvor vi sammen med Jesus får erfare stadig mer av hans gjenopprettelse og forløsning i egne liv.

HgK har følgende tilbud:
- Seminarer på ulike steder i landet. Seminarene er dager med undervisning, sjelesorg og forbønn. Deltakerne får tilbud om en samtale på ca 1 time med to forbedere. Vi har to typer seminarer: "Frihet og legedom i Kristus" som har et fast innhold og  vanligvis varer fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. "Guds vilje for deg er helhet" har et innhold som variere noe, og varer vanligvis fra frega kveld til lørdag kveld.
- "Kurs i legende sjelesorg" (KILS) går noe dypere enn seminarene, både i undervisning og ikke minst i samtalene, som på KILS er obligatoriske. I tillegg til å være en hjelp i eget liv, gir KILS også opplæring i det å selv være en medvandrer for andre, med spesiell vekt på "Forbønnsamtale" som er HgKs sjelesorgsform og hovedredskap.  KILS arrangeres forskjellige steder i landet - 2 - 3 ganger i året.
- Samtaler. I den grad vi har kapasitet til det, kan HgK tilby samtaler utenom seminarer og KILS.
- Menighetsbesøk. Representanter for HgK kan komme på en gudstjeneste, bibeltime eller gruppemøte for å gi en "smakebit" av den undervisningen vi har, og informere om HgK.

Kristne fra forskjellige kirkelig bakgrunn er engasjert i HgK på frivillig basis. Tjenesten vår kjennetegnes ved:

Torunn
1. Basis i Bibelen
2. Bønn
3. Bekjennelse av synd
4. Få tilsagt syndenes tilgivelse og visshet om at Gud har tilgitt
5. Tilgi medmennesker
6. Frihet fra usunne, styrende, emosjonelle bånd
7. Helbredelse av indre sår
8. Utfrielse fra åndelige bindinger
9. Overgivelse og et nytt fokus i livet

Navnet på bevegelsen "Helhet gjennom Kristus" kan forlede noen til å tro at det dreier seg om en helbredelsesbevegelse med sikte på helbredelse av fysiske sykdommer. Det er klart at forbønn for sykdom også hører med, men det er egentlig alle relasjonene vi står i som er i fokus og trenger større helhet; mitt forhold til Gud, mitt forhold til andre mennesker, mitt forhold til meg selv og mitt forhold til fiendene: synden, verden og djevelen. Et kjerneord for HgK er det Jesus sa i begynnelse av sin gjerning:

"Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet, og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren." Luk.4,18-19