HgK Norge i Uganda

HgK Norge i Uganda

Posted by Helhet, With 0 Comments, Category: Nyheter,

 

Untitled-2"Slipp alt du har i hendene og kom. Dette må du ikke gå glipp av!" Telefonbeskjeder gikk ut som løpeild når seminaret som HgK Norge hadde i Kyriandongo i Nord-Uganda hadde startet. Og folk kom. Til sammen ble vi 286 deltakere. Av disse var det 26 pastorer fra 22 ulike menigheter i området. Ca 80 overnattet

Vi hadde jo ingen mulighet til å ha samtaler med enkeltpersoner, men vi hadde felles betjening i bønn. Og vi fikk vitnesbyrd om at ting skjedde. Bånd ble brutt, sår ble legt, synd ble bekjent og mennesker ble satt i frihet. To stykker kom fram og ville bli frelst.

De som var med fra Norge var Magne og Jorunn Bjørkhaug, Ingveig Moldstad og Torunn Untitled-3Westli.  Vi var jo både spente og nervøse på forhånd, men det ble en rik og stor opplevelse. I tillegg til seminaret i Kyriandongo, hadde vi også et seminar i Gospel Hope Church i Kampala. Også der var det mange folk, blant annet flere unge mennesker enn i nord.

Untitled-4

Menighetssammenslutningen i nord ønsker at vi skal komme tilbake og fortsette det arbeidet som er startet opp. De opplever at det er stort behov for denne typen forkynnelse som pløyer atskillig dypere enn det meste som forkynnes i Uganda. Så i januar 2015 har vi avtalt nytt seminar i Kyriandongo. Da regner de med at det kanskje kan komme rundt 500. I etterkant av dette seminaret vil vi ha en liten gruppe på ca 10-12 personer som kan få forbønnsamtale mm. HgK Sverige har sagt ja til å være med oss videre i arbeidet i Uganda. Vær med å be om at Gud skal lede oss og at dette skal få bære rik frukt hos våre trossøsken.