Arbeidet i Uganda går framover

Arbeidet i Uganda går framover

Posted by Helhet, With 0 Comments, Category: Nyheter,

 

Helhet gjennom Kristus (VMTC) er i ferd med å etableres i Uganda.  Norge og Sverige har det overordnede ansvaret for plantingen, men det er også etablert en nasjonal komité med ansvar for arbeidet videre. De er begeistret og takknemlige for det de ser Gud gjøre i enkeltmennesker og menigheter som får denne undervisningen.

I januar 2015 hadde vi to seminarer. Ett for ungdom hvor det var ca 100 deltakere. Og ett stort seminar med 396 deltakere. Av disse var det 60 ungdommer under 20 år og nærmere 50 pastorer. På seminarene har vi bare mulighet for å kunne betjene deltakerne i felles forbønn fra talerstolen. Likevel hører vi mange vitnesbyrd om hva Gud gjør av tilgivelse, legedom og frigjøring. Spesielt sterkt er det å høre mange som forteller at de nå har valgt å tilgi folk som de har vært i konflikt med gjennom mange år.

Som en fortsettelse av seminaret fikk 14 personer sin første forbønnsamtale, og disse regner vi med vil bli en kjerne i det videre arbeidet. Det er fastsatt nye seminarer og runder med forbønnsamtaler i januar 2016, og de første påmeldingene er allerede kommet.

Untitled-1Men vennene i Uganda vil ikke vente et helt år med å få ut dette budskapet. En kjernegruppe på tre pastorer (Patrick, James og Sunday) reiser nå rundt og har miniseminarer i menigheter. Et pastor-ektepar fra Kenya som var med både på seminar og fikk forbønnsamtale (Henry og Joyce), gjør nå det samme i Kenya.

Vær med og løft dette arbeidet i bønn. Be om at Gud skal beskytte de som nå er ute og forkynner dette i menigheter.