Spennende Inspirasjonshelg i 2019

Posted by Helhet, With 0 Comments, Category: Nyheter,

Inspirasjonshelgen 2019 blir 15.-17.mars på Søsterhjemmet på Haraldsplass i Bergen. Denne gangen får vi besøk av Geir Otto Holmås.

Geir Otto Holmås har doktorgrad i Det nye testamentet og var lærer og forsker ved Det teologiske Menighetsfakultetet i 15 år til 2015. Han er nå førsteamanuensis og praksisleder ved NLA Høgskolen i tillegg til freelancevirksomhet som forkynner, forfatter, retreatleder og åndelig veileder. Geir Otto har vært engasjert i karismatiske miljøer og i retreatbevegelsen.
I 2018 ga han ut boken
"Ved en korsvei".

Vi tror han kan ha nyttige og interessante innspill til oss som en sjelsorgsbevegelse, og er glad for at han har sagt ja til å være med oss lørdag formiddag under Inspirasjonshelgen vår.

Andre temaer under helgen blir:
- "Hva er farlig med yoga og alternative terapier" v Hans Thore Løvaas
- Åpen drøfting av hvordan vi møter ting vi kan støte på i forbønnsamtalene.

Sett av helgen og meld deg på nå.
Program for helgen, pris mm finner du ved å klikke her: Inspirasjonshelg program 2019