KILS 17.-20.juni 2021 er utsatt

Thursday    |    04:00 PM - 02:00 PM (06/17/2021 - 06/20/2021) (UTC+0), Duration: 00:05 Categories:

KILS i dagene 17.-20.juni 2021 er dessverre utsatt på grunn av Corona.

Dersom du ikke har deltatt på KILS før må du søke om opptak. Søknadsskjema fås ved henvendelse til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com, tlf 45294167. 
Vi ber deltakere melde seg i god tid før kurset.

Formålet med KILS er todelt:
1. Gjennom undervisning og forbønnsamtale å åpne opp for Jesu frigjørende kraft i deltakernes liv
2. Å utruste deltakerne til en sjelesorgtjeneste hvor forbønn står sentralt.
Nærmere opplysninger om KILS finner du under "Om oss" -  Hva er Kurs i legende sjelesorg.