Kurs i legende sjelesorg (KILS)

Thursday    |    04:00 PM - 02:00 PM (06/17/2021 - 06/20/2021) (UTC+0), Duration: 00:05 Categories:

Vi planlegger KILS i dagene 17.-20.juni 2021 og vil komme tilbake med opplysninger om hvor det blir senere.

Påmelding til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com, tlf 45294167 .

Dersom du ikke har deltatt på KILS før må du søke om opptak. Søknadsskjema fås ved henvendelse til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com, tlf 45294167. 
Vi ber deltakere melde seg i god tid før kurset.

Formålet med KILS er todelt:
1. Gjennom undervisning og forbønnsamtale å åpne opp for Jesu frigjørende kraft i deltakernes liv
2. Å utruste deltakerne til en sjelesorgtjeneste hvor forbønn står sentralt.
Nærmere opplysninger om KILS finner du under "Om oss" -  Hva er Kurs i legende sjelesorg.