Kurs i legende sjelesorg (KILS)

Thursday    |    04:00 PM - 02:00 PM (10/29/2020 - 11/01/2020) (UTC+0), Duration: 00:05 Place: Stureveien, 5363 Tjeldstø
Categories:

Det blir KILS på Skjergardsheimen i Øygarden i dagene 29.okt - 1.november 2020.
Kursleder er Magne Bjørkhaug.

Påmelding til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com, tlf 45294167 .

Dersom du ikke har deltatt på KILS før må du søke om opptak. Søknadsskjema fås ved henvendelse til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com, tlf 45294167. 
Vi ber deltakere melde seg i god tid før kurset.

Formålet med KILS er todelt:
1. Gjennom undervisning og forbønnsamtale å åpne opp for Jesu frigjørende kraft i deltakernes liv
2. Å utruste deltakerne til en sjelesorgtjeneste hvor forbønn står sentralt.
Nærmere opplysninger om KILS finner du under "Om oss" -  Hva er Kurs i legende sjelesorg.

Last ned brosjyre med nærmere opplysninger om KILS her: Brosjyre KILS 2019 og 2020