Kurs i legende sjelesorg

Kurs i legende sjelesorg

Tuesday    |    02:00 PM - 02:00 PM (07/02/2019 - 07/05/2019) (UTC+0), Duration: 00:05 Place: Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke
Categories:

Det blir KILS på Gjennestad videregående skole  2.-5.juli 2019.
Kursleder er Torunn Westli

Pris kr 3900,-. For hjemmeboende kr 2900,-.
Påmelding til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com, tlf 45294167 eller sekretær Isabelle Nørstegård, isabellescherrern@gmail.com tlf 959 10 180.

Dersom du ikke har deltatt på KILS før må du søke om opptak. Søknadsskjema fås ved henvendelse til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com, tlf 45294167. 
Vi ber deltakere melde seg i god tid før kurset.

Formålet med KILS er todelt:
1. Gjennom undervisning og forbønnsamtale å åpne opp for Jesu frigjørende kraft i deltakernes liv
2. Å utruste deltakerne til en sjelesorgtjeneste hvor forbønn står sentralt.
Nærmere opplysninger om KILS finner du under "Om oss" -  Hva er Kurs i legende sjelesorg.

Last ned brosjyre om KILS her: Brosjyre KILS 2019 og 2020