Dag: 4. juni 2020

Hans Thore Løvaas

En varm takk til Hans Thore Løvaas

Hans Thore Løvaas har nå gått ut av styret i HgK. Hans Thore har vært aktiv i Helhet gjennom Kristus helt fra vi startet opp i Norge. Han ble innsatt som forbeder i 1989 og ble raskt valgt inn i styret. I 1991 ble han styreformann, og siden den tid har han stort sett vært i ledelsen av HgK. Han har vært styreformann i lange perioder, være nestleder i styret og vært daglig leder i en periode. Nå har han selv ønsket å gå ut av styret, men vil fremdeles være aktiv i HgK gjennom kurs, seminarer og samtaler. Det