SISTE INNLEGG

  • Årsmøtet 2021
    På grunn av usikkerhet rundt smittesituasjonen vil HgK også i 2021 ha vårt Årsmøte digitalt. Mandag 22.mars kl 1900 - 2100 vi ...
  • Inspirasjonshelg 2021
    Styret i HgK av bestemt at Inspirasjonshelgen 2021 holdes digitalt. Fredag 19.mars kl. 1800 - 2100 vil vi ha en zoom-konferanse. ...
1 2 3 4 5 6 10

Catherine

Gjennom hele livet har jeg vært ulykkelig og elendig på grunn av all den smerten jeg har hatt i hjertet. Jeg må bare innrømme at jeg ikke hadde noe tro på at jeg en dag kunne bli helbredet, fordi jeg hadde så mange sår innvendig.
Men når jeg etter å ha hørt undervisning klarte å tilgi faren min, forandret livet mitt seg. Jeg er en ny skapning fordi Gud har vist meg sin kjærlighet og satt meg fri.

(mer…)

Catherine