Seminarer

 "Frihet og legedom i Kristus " 2.-4.juli 2018 på Gjennestad videregående skole i Vestfold. Nærmere opplysninger om program, pris med mer kommer senere.

"Frihet og legedom i Kristus" 19.-21. oktober 2018 på Søsterhjemmet, Haraldsplass i Bergen. Nærmere opplysninger om program, pris med mer kommer senere.

 

Kurs i legende sjelesorg

5.-8. april 2018 på Skjergardsheimen i Øygarden. Kursleder Magne Bjørkhaug.

1.-4.november 2018 på Fjellhaug skoler i Oslo. Kursleder Hans Thore Løvaas

Våren 2019. Kurs på Vestlandet. Nærmere tid og sted kommer senere.

2.-5. juli 2019 på Gjennestad videregående skole i Vestfold

Påmelding til KILS sendes til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com eller telefon 45294167. Hvis du ikke har deltatt på KILS før, må du søke om opptak. Søknadsskjema fås hos daglig leder Torunn Westli.
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være med vandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap.

Se mer om både KILS og  "forbønnsamtale" under OM OSS.