Seminarer

Seminaret "Satt i frihet - så vi kan leve" blir holdt på Frænabu utenfor Molde i helgen 4.-6.oktober 2019. Seminarleder er Magne Bjørkhaug.
Påmelding innen 6.september til Helga Sakseid. Telefon 99152382. E-post: helga.sakseid@gmail.com Oppgi eventuelle spesielle behov ved påmelding, f.eks. vedrørende diett.
Pris kr 2300,- pr person, studentpris kr 1900,-.
Du finner mer informasjon om seminaret i brosjyren som du kan laste ned her Brosjyre seminar Frænabu okt 2019

 

Seminaret "Frihet og legedom i Kristus" holdes i helgen 15.-17.november 2019 på Skjergardsheimen Sturevegen 261, 5336 Tjeldstø (Øygarden utenfor Bergen). Seminarleder er Tor Steinar Grindheim.
Påmelding til Solvor Grande Øygard, Lyngfaret 18, 5172 Loddefjord
E-post: sgoygard@online.no Tlf  95082773
Pris kr 2300,- (ved betaling før 15.okt kr 2000). Studentpris kr 1800,- (ved batling før 15.okt kr 1500,-).
For nærmere opplysninger, se vedlagte brosjyre Brosjyre Frihet og legedom i Kristus, Skjergardsheimen 15-17nov. 2019

 

Helgen 22.-23.november 2019 blir det seminar i Elihu-menigheten, Husvikveien 13, 3113 Tønsberg. Seminarleder er Torunn Westli.Pris kr 350,- inkludert måltider
Påmelding innen 10. november til
post@elihu.no - Tlf.: 33 32 95 03 - SMS 473 28 592
For nærmere opplysninger - se vedlagte brosjyre Redigert program - Elihu 2019

 

Kurs i legende sjelesorg

7.-10.november 2019 på Fjellhaug skoler i Oslo. Kursleder Leif Halsos. Pris kr 2900,-. Deltakerne må selv sørge for overnatting.

27.februar -1.mars 2020 på Fjellhaug skoler i Oslo. Kursleder Hans Thore Løvaas. Pris kr 2900,-. Deltaerne må selv sørge for overnatting.

30.juni - 3.juli 2020 på Gjennestad videregående skole, Stokke i Vestfold. Kursleder Tor Steinar Grindheim. Pris kr 3900,-. For hjemmeboende kr 2900,-.

29.oktober - 1.november 2020 på Skjergardsheimen. Kursleder Magne Bjørkhaug.

Påmelding til KILS sendes til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com eller telefon 45294167, eller til vår sekretær Isabelle Nørstegård, telefon 95910180, epost isabellescherrern@gmail.com.
Hvis du ikke har deltatt på KILS før, må du søke om opptak. Søknadsskjema fås hos daglig leder Torunn Westli.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være med vandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap.

Se mer om både KILS og  "forbønnsamtale" under OM OSS.
Last ned brosjyre om KILS her: Brosjyre KILS 2019 og 2020