Seminarer

Det blir seminar på Frænabu utenfor Molde i helgen 4.-6.oktober 2019. Seminarleder er Magne Bjørkhaug. Nærmere opplysninger om program, påmelding, pris mm kommer senere.

 

Seminaret "Frihet og legedom i Kristus" holdes i helgen 15.-17.november 2019 på Skjergardsheimen i Øygarden utenfor Bergen. Seminarleder er Tor Steinar Grindheim.
Nærmere opplysninger om pris, program, påmelding mm kommer senere.

 

Kurs i legende sjelesorg

2.-5. juli 2019 på Gjennestad videregående skole i Vestfold. Kursleder Torunn Westli. Pris kr 3900,-. For hjemmeboende kr 2900,-

7.-10.november 2019 på Fjellhaug skoler i Oslo. Kursleder Leif Halsos. Pris kr 2900,-. Deltakerne må selv sørge for overnatting.

27.februar -1.mars 2020 på Fjellhaug skoler i Oslo. Kursleder Hans Thore Løvaas. Pris kr 2900,-. Deltaerne må selv sørge for overnatting.

30.juni - 3.juli 2020 på Gjennestad videregående skole, Stokke i Vestfold. Kursleder Tor Steinar Grindheim. Pris kr 3900,-. For hjemmeboende kr 2900,-.

21.oktober - 1.november 2020 på Skjergardsheimen. Kursleder Magne Bjørkhaug.

Påmelding til KILS sendes til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com eller telefon 45294167, eller til vår sekretær Isabelle Nørstegård, telefon 95910180, epost isabellescherrern@gmail.com.
Hvis du ikke har deltatt på KILS før, må du søke om opptak. Søknadsskjema fås hos daglig leder Torunn Westli.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være med vandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap.

Se mer om både KILS og  "forbønnsamtale" under OM OSS.
Last ned brosjyre om KILS her: Brosjyre KILS 2019 og 2020