Seminarer

10.-12.november 2017 - Skjergardsheimen i Øygarden utenfor Bergen. "Frihet og legedom i Kristus".
Seminarleder Magne Bjørkhaug
Påmelding til Solvor Grande Øygard. E-post sgoygard@onlie.no Telefon 95082773
Last ned nærmere opplysninger her: Brosjyre seminar november 2017

Kurs i legende sjelesorg

26.-29.oktober 2017 i Lillesand Frikirke. Kursleder Hans Thore Løvaas. Deltakerne skaffer selv overnatting. NB! Fordi vi får være i Frikirken Lillesand, får vi lavere utgifter enn vanlig. Vi har derfor valgt å sette ned kursavgiften til kr 1700,-.

1.-4. februar 2018 på Fjellhaug skoler i Oslo. Kursleder Torleif Elgvin. Deltakerne skaffer selv overnatting. Pris kr 2700,-.

5.-8. april 2018 på Skjergardsheimen i Øygarden.

1.-4.november 2018 på Fjellhaug skoler i Oslo.

2.-5. juli 2019 på Gjennestad videregående skole i Vestfold

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være med vandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap (se mer om hva "forbønnsamtale" under OM OSS).

For å få delta på KILS for første gang, må en søke om opptak. Søknadskjema fås hos daglig leder Torunn Westli, e-mail: torunwe@hotmail.com