Seminarer

Seminaret "Guds vilje for deg er helhet" 29.-30.mars 2019 i Pinsekirken Mjøndalen i Buskerud. Nærmere opplysninger om tidspunkt, pris, påmelding, program mm kommer senere.

 

Kurs i legende sjelesorg

14.-17.februar 2019 på Søsterhjemmet på Haraldsplass, Bergen. Kursleder Tor Steinar Grindheim.

2.-5. juli 2019 på Gjennestad videregående skole i Vestfold. Kursleder Torunn Westli

7.-10.november 2019 på Fjellhaug skoler i Oslo. Kursleder Leif Halsos

Påmelding til KILS sendes til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com eller telefon 45294167, eller til vår sekretær Isabelle Nørstegård, telefon 95910180, epost isabellescherrern@gmail.com.
Hvis du ikke har deltatt på KILS før, må du søke om opptak. Søknadsskjema fås hos daglig leder Torunn Westli.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være med vandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap.

Se mer om både KILS og  "forbønnsamtale" under OM OSS.
Last ned brosjyre om KILS her: Brosjyre KILS