Seminarer - NB! Avlyst pga Corona-utbruddet

Utsatt. "Satt i frihet - så vi kan leve sammen med Jesus". Seminar på Frænabu utenfor Molde i dagene 27.-29.mars 2020. 
Seminarleder Magne Bjørkhaug.
Pris kr 2300,- pr person i dobbelt rom, kr. 2450,- for enkelt rom,
kr.1900,- for studenter og kr. 1500,- for de som overnatter heime.

Informasjon og påmelding innen 11. Mars 2020 til:
Helga Sakseid. Telefon 99152382. E-post: helga.sakseid@gmail.com

For nærmere opplysninger, se vedlagte brosjyre:  Brosjyre seminar Frænabu mars 2020

 

Avlyst. Seminaret "Frihet og legedom i Kristus" vil bli holdt på Sandom Retreatsenter i dagene 29.5. - 1.6 2020 (pinsehelgen). Kursleder Tor Steinar Grindheim.

Seminaret starter med kveldsmat fredag 29. mai kl.19.30 og avsluttes mandag 1. juni kl.14. Det er viktig at alle deltagerne er med på hele seminaret.
Priser Valgfri pris mellom kr 2500 og kr 4100.

Nærmere opplysninger og påmelding til Sandom  - https://sandom.no/events/frihet-og-legedom-i-kristus/

Les mer om seminaret her: Brosjyre Sandom 2020

 

 

Kurs i legende sjelesorg

30.juni - 3.juli 2020 på Gjennestad videregående skole, Stokke i Vestfold. Kursleder Tor Steinar Grindheim. Pris kr 3900,-. For hjemmeboende kr 2900,-.

29.oktober - 1.november 2020 på Skjergardsheimen i Øygarden. Kursleder Magne Bjørkhaug.

17.-20.juni 2021 på Skjergardsheimen i Øygarden.

28.-31-oktober 2021 på Fjelllhaug skoler i Oslo.

Påmelding til KILS sendes til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com eller telefon 45294167.
Hvis du ikke har deltatt på KILS før, må du søke om opptak. Søknadsskjema fås hos daglig leder Torunn Westli.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være med vandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap.

Se mer om både KILS og  "forbønnsamtale" under OM OSS.
Last ned brosjyre om KILS her: Brosjyre KILS 2019 og 2020