Seminarer

 "Frihet og legedom i Kristus " 2.-4.juli 2018 på Gjennestad videregående skole i Vestfold. AVLYST 

"Bli løst fra indre sår og bindinger". Seminar rettet mot innvandrere 29.september 2018 i Oslo Storbymenighet, Eilert Sundts gate 37, 0259 Oslo. Norsk med tolking til farsi. Seminarleder Torleif Elgvin.  Påmelding innen 19.september til mozhgan.rad@frikirken.no  telefon 92464341
Du kan laste ned brosjyre med nærmere opplysninger her:
Brosjyre seminar Oslo Storbymenighet

"Frihet og legedom i Kristus" 19.-21. oktober 2018 på Søsterhjemmet, Haraldsplass i Bergen. Nærmere opplysninger om program, pris med mer kommer senere.

Seminaret "Freed to live" på norsk 3.-4. november 2018 i Oppstandelseskirken i Bergen. Seminarleder Magne Bjørkhaug. Nærmere opplysninger kommer senere.

 

Kurs i legende sjelesorg

1.-4.november 2018 på Fjellhaug skoler i Oslo. Kursleder Hans Thore Løvaas

Våren 2019. Kurs på Vestlandet. Nærmere tid og sted kommer senere.

2.-5. juli 2019 på Gjennestad videregående skole i Vestfold

7.-10.november 2019 på Fjellhaug skoler i Oslo.

Påmelding til KILS sendes til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com eller telefon 45294167. Hvis du ikke har deltatt på KILS før, må du søke om opptak. Søknadsskjema fås hos daglig leder Torunn Westli.
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være med vandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap.

Se mer om både KILS og  "forbønnsamtale" under OM OSS.
Last ned brosjyre om KILS her: 
Brosjyre KILS