Kurs i legende sjelsorg i Lillesand

Kurs i legende sjelsorg i Lillesand

Thursday    |    04:00 PM - 01:00 PM (26/10/2017 - 29/10/2017) (UTC+0), Duration: 00:05 Place: Brentemogate 2, Lillesand
Categories:

Det blir "Kurs i legende sjelesorg"  i Lillesand Frikirke (Brentemogate 2) i dagene 26.-29.oktober 2017. Kursleder blir Hans Thore Løvaas.

NB! Prisen er nå satt ned til kr 1700. Benytt anledningen - meld deg på!

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre sår og gi oss et nytt fokus i livet, og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger.Alle deltakere får en "forbønnsamtale" med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være en medvandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap (se mer om hva KILS er og om "forbønnsamtale" under OM OSS).

Påmelding sendes til daglig leder Torunn Westli, tlf 45294167, e-mail torunwe@hotmail.com.
For å delta på KILS for første gang må en først søke om opptak. Søknadskjema fås hos daglig leder.

Deltakerne er selv ansvarlig for å skaffe seg et sted å overnatte.