Kurs i legende sjelsorg

Kurs i legende sjelsorg

Thursday    |    04:00 PM - 02:00 PM (11/07/2019 - 11/10/2019) (UTC+0), Duration: 00:05 Place: Sinsenveien 15, Oslo
Categories:

"Kurs i legende sjelsorg" (KILS) blir holdt på Fjellhaug skoler i Oslo i dagene 7.-10.november 2019.
Kursleder er Leif Halsos.
Pris kr 2900,-. Deltakerne må selv skaffe overnatting. Det er mulig å leie rom på Fjellhaug skoler.

Påmelding til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com, tlf 45294167 eller sekretær Isabelle Nørstegård, isabellescherrern@gmail.com tlf 959 10 180.

Dersom du ikke har deltatt på KILS før må du søke om opptak. Søknadsskjema fås ved henvendelse til daglig leder Torunn Westli, epost torunwe@hotmail.com, tlf 45294167. 
Vi ber deltakere melde seg i god tid før kurset.

Formålet med KILS er todelt:
1. Gjennom undervisning og forbønnsamtale å åpne opp for Jesu frigjørende kraft i deltakernes liv
2. Å utruste deltakerne til en sjelesorgtjeneste hvor forbønn står sentralt.
Nærmere opplysninger om KILS finner du under "Om oss" -  Hva er Kurs i legende sjelesorg.

Last ned brosjyre om  KILS her: Brosjyre KILS 2019 og 2020