Kurs i legende sjelesorg på Skjergardsheimen

Thursday    |    04:00 PM - 02:00 PM (04/05/2018 - 04/08/2018) (UTC+0), Duration: 00:05 Place: Stureveien, 5336 Tjedstø
Categories:

Enter your Google Maps API key on Theme Options Page.


KILS på Skjergardsheimen i Øygarden 5.-8.april 2018. Kursleder er Magne Bjørkhaug.
Pris kr 3700,-

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være medvandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap (se mer om hva KILS og "forbønnsamtale" under OM OSS).

Påmelding til daglig leder Torunn Westli, mail torunwe@hotmail.com eller telefon 45294167 så snart som mulig
For å delta på KILS første gang må en søke om opptak. Søknadskjema får hos daglig leder Torunn Westli, torunwe@hotmail.com Ta gjerne kontakt for mer informasjon.