Kurs i legende sjelesorg i Oslo

Kurs i legende sjelesorg i Oslo

Thursday    |    04:00 PM - 02:00 PM (01/02/2018 - 04/02/2018) (UTC+0), Duration: 00:05 Place: Sinsenveien 15, Oslo
Categories:

1.-4.feberuar 2018 blir det KILS på Fjellhaug utdanningssenter i Oslo.
Kursleder er Torleif Elgvin.
Pris kr 2 700,-. Deltakerne bor hjemme eller ordner selv med overnatting.
Fjellhaug har en begrenset mulighet til overnatting. Deltakerne kan selv ta kontakt på e-mail for å bestille rom: utleie@fjellhaug.no

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være med vandrer for andre og å bruke "forbønnsamtale" som et redskap (se mer om hva KILS og "forbønnsamtale" under OM OSS).

Påmelding sendes til daglig leder Torunn Westli, tlf 45294167, e-mai torunwe@hotmail.com .
For å delta på KILS første gang må en søke om opptak. Søknadskjema får hos daglig leder.