Frihet og legedom i Kristus

Friday    |    06:00 PM - 03:00 PM (11/15/2019 - 11/17/2019) (UTC+0), Duration: 00:05 Place: Stureveien 261, 5363 Tjeldstø
Categories:

Seminaret "Frihet og legedom i Kristus" holdes i helgen 15.-17.november 2019 på Skjergardsheimen, Sturevegen 261, 5336 Tjeldstø (i Øygarden utenfor Bergen).
Seminarleder er Tor Steinar Grindheim.

Informasjon og påmelding til Solvor Grande Øygard, Lyngfaret 18, 5172 Loddefjord
E-post: sgoygard@online.no Tlf  95082773

Pris kr 2300,- (studenter kr 1800,-). Ved betaling før 15.okt kr  2000,- (studenter kr 1500,-).

 For nærmere opplysinger, se vedlagte brosjyre Brosjyre Frihet og legedom i Kristus, Skjergardsheimen 15-17nov. 2019