«Bli løst fra indre sår og bindinger». Seminar i Oslo

Saturday    |    10:00 AM - 04:00 PM (09/29/2018) (UTC+0), Duration: 00:05 Place: Eilert Sundts gate 37, Oslo
Categories:

Enter your Google Maps API key on Theme Options Page.


Seminar rettet mot innvandrere lørdag 29.september i Oslo Storbymenighet, Eilert Sundts gate 37, 0259 Oslo. Undervisning vil være på norsk og tolkes til farsi.
Seminarleder er Torleif Elgvin

Påmelding  skriftlig innen 19.september til
Mozhgan Rad mozhgan.rad@frikirken.no eller sms  92464341
Ingun R Valid ingrud@hotmail.com eller sms 93493341

Brosjyre med nærmere opplysninger kan lastes ned her:
Brosjyre seminar Oslo Storbymenighet